preskočiť a ísť na hlavný obsah, hlavná stránka, aktuálne informácie, klávesové skratky kontakt
PREVYK - Prešovský vysokohorský klub

2% z dane pre PREVYK o.z.

Ahojte, priateľky a priatelia hôr,
obraciame sa na vás a vašich priateľov s prosbou o podporu na činnosť PREVYK, o.z . Poznáte nás ako organizátorov tatranských akcií a kurzov základov VhT, kde ste mohli cvičiť aj vďaka nášmu materiálnemu vybaveniu, ktoré, ako dobre viete, dačo stojí. A občas sa dačo poškodí, stratí a podobne. Potom je na rade ten Japonec (=SATO kúpi nové). SATO nám za vaše príspevky z daní kúpil toto.

Nájdite si prosím trochu času a vypíšte tých pár údajov podľa zverejneného postupu. Je samozrejme na vás, či sa rozhodnete nechať 2 % z vašich daní v štátnom rozpočte, alebo posilníte rozpočet nášho klubu a umožníte nám zlepšovať akcie, ktoré robíme pre vás i pre SVTS.

Ak sa tak rozhodnete, prosím tlačivo vyplniť podľa priloženého postupu. Zamestnanec alebo fyzická osoba poukazuje 2% dane iba jednému prijímateľovi.

V prípade, ak sami podávate daňové priznanie ako fyzická alebo právnická osoba, prosím vyplňte príslušnú tabuľku v daňovom priznaní - údaje sú uvedené nižšie

Právnická osoba môže poukázať 1,5% (2%) z dane tak, že ich rozdelí viacerým prijímateľom, viď: rozhodni.sk .

S vďakou a úctou
PREVYK, o.z.

Informácie o právnickej osobe

 • Názov: PREVYK o.z.
 • Forma: Občianske združenie
 • IČO: 42344603
 • Ulica: Pustá dolina 17
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 080 01

Informácie o určenej právnickej osobe na Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

Ako darovať percento z dane pre PREVYK o.z.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 7. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 8. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 9. Požiadajte Vášho zamestnávateľa, aby Vám vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 10. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 11. Vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vyplňte odsek I. Údaje o daňovníkovi spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Údaje o prijímateľovi sú už vyplnené.
 12. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 13. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech účtu PREVYK, o.z.

Poznámka: 2% z daní môžete poukázať len jednej organizácii. Obe tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Tlačivá na stiahnutie:

 • VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  pdf [pdf, 62 kB ikonka Acrobat Reader]
 • POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby.
  pdf [pdf, B ikonka Acrobat Reader]

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v priloženom Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech účtu PREVYK, o.z.

Poznámky:

 • Číslo účtu PREVYK, o.z. nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy ste už zaplatili celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo (čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby).
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

Počasie

© 2008 Ján Guniš, aktualizované: 15. 2. 2024 o 12:47 | Prehlásenie o prístupnosti