preskočiť a ísť na hlavný obsah, hlavná stránka, aktuálne informácie, klávesové skratky kontakt
PREVYK - Prešovský vysokohorský klub

PREVYK - PREšovský VYsokohorský Klub

Náš klub sme sa rozhodli založiť na jeseň roku 2000 ako územný klub Slovenského vysokohorského turistického spolku (SVTS). Celkom sa nám to aj podarilo. Šak kto nás pochváli, keď nie my seba sami.

Precedom bol zvolený Peter Kalenský, podpredseda bol Rišo Bodnár, hospodárkou Marika Ducárová. V roku 200* ekonomickodaňovoúčtovnícku agendu prevzala Tinka Gunišová , neskôr Rišo. V pamätnom roku 2008 bol do kľučkovej pozície webmajstra donútený Jano „Large“ Guniš.

V roku 2013 sme založili a na MV SR zaregistrovali občianske združenie „PREVYK o.z.". Cieľom založeného OZ je:

 1. ochrana a podpora zdravia,
 2. podpora a rozvoj telesnej kultúry,
 3. ochrana a tvorba životného prostredia

Tieto ciele dosahujeme:

 1. prípravou svojich členov na bezpečný pohyb v horách,
 2. organizovaním členských podujatí a aktivít v domácich a zahraničných horstvách,
 3. dodržiavaním a propagáciou ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt v horských oblastiach,
 4. propagáciou pohybu v horách.

Viac v stanovách OZ Prevyk o.z. [pdf, 328 kB ikonka Acrobat Reader].

Ustanovujúce Valné zhromaždenie PREVYK, o.z. 22.11.2014 zvolilo za členov správnej rady:

 • predsedu - štatutára Petra Kalenského
 • podpredsedu - Jána Guniša
 • za člena a zároveň hospodára - Jaroslava Kočiša,
  na valnom zhromaždení v roku 2019 bol hospodárom zvolený Richard Bodnár
 • za revízorku - Alžbetu Štofaňákovú

Ďalej bol schválený dobrovoľný členský príspevok.

Naše klubové podujatia robíme nepravidelne, zvolávame sa e-mailom alebo SMSkami. Chodievame do Tatier, prevažne na jednodňové výjazdy, prechody nižších pohorí aj klubové výjazdy do Álp. Zúčastňujeme sa zájazdov K4000, máme 23 členov klubu K4000 [xls, 43 kB ikonka MS Excel].

Časť zakladajúcich členov momentálne "odpočíva", venuje sa rozširovaniu svojich vedomostí, prípadne členskej základne (svadby, materské, ...). Napriek tomu máme :

 • dvoch inštruktorov vysokohorskej turistiky I. kvalifikačného stupňa SVTS: Ľuboš Dolanský, Ivan Dianiška,
 • šesť inštruktorov vysokohorskej turistiky II. kvalifikačného stupňa SVTS: Peter Kalenský, Jano Guniš, Jozef Baník, Pavol Hreha, Alžbeta Štofaňáková, Marek Štofaňák.

Povinnosti inštruktorov pri výcviku a klubových akciách v horských oblastiach určujú o.i. Pokyny HZS.

Členovia SVTS nás poznajú ako organizátorov:

 • letných tatranských stretnutí od r.2001 (Sliezsky dom, Popradské pleso, Zbojnícka chata, Schronisko w Dolinie Pieciu Stawow Polskich),
 • jesenných tatranských stretnutí od r.2002 (Chata pri Zelenom plese),
 • letných kurzov Základov VHT (Bodoň pri Prešove),
 • zimných kurzov Základov VHT (Chata pri Zelenom plese),
 • zájazdu K4000 v roku 2003, 2008 a 2009.

Prevážne "vážny" fotoalbum členov PREVYK-u.

KTO/ČO je PREVYK?

Počasie

© 2008 Ján Guniš, aktualizované: 30. 7. 2022 o 08:15 | Prehlásenie o prístupnosti