preskočiť a ísť na hlavný obsah, hlavná stránka, aktuálne informácie, klávesové skratky kontakt
PREVYK - Prešovský vysokohorský klub

Prihláška a členské príspevky, PREVYK o.z.

Prihláška

Prihláška do Občianskeho združenia PREVYK o.z.

Členské príspevky

Členské príspevky na rok 2022 je potrebné uhradiť na účet PREVYKu. Valné zhromaždenie PREVYK o.z. dňa 22. 1. 2020 schválilo členský príspevok v hodnote minimálne 6 €.

Číslo účtu 5052557241/0900 (IBAN: SK38 0900 0000 0050 5255 7241), Slovenská sporiteľňa, a.s., v.s. 202202, správa pre prijímateľa: priezvisko člena.

Počasie

© 2008 Ján Guniš, aktualizované: 10. 1. 2022 o 16:58 | Prehlásenie o prístupnosti